Η διδασκαλία και η μάθηση είναι δύο έννοιες άρρηκτα δεμένες μεταξύ τους και προσδιορίζουν με καθοριστικό τρόπο τη στοχοθεσία και σκοποθεσία του αναλυτικού προγράμματος.

Το σημαντικό ερώτημα που τίθεται είναι τι μαθαίνουμε και πώς το μαθαίνουμε, αλλά και ποιοι είναι οι θεμελιακοί παράγοντες που επηρεάζουν το ποιόν της μάθησης και της διδασκαλίας. Ορισμένοι από αυτούς τους παράγοντες θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι κοινωνικοί, γνωστικοί, μεταγνωστικοί, παράγοντες που συνδέονται με το σχολείο, με τις εμπειρίες μαθητών και δασκάλων, με τη μεθοδολογία και τα μέσα διδασκαλίας, με την αξιολόγηση.

Ένα δημιουργικό και καινοτόμο περιβάλλον διδασκαλίας θα έπρεπε να μπορεί να προσφέρει ποικίλες αναπαραστάσεις της πραγματικότητας, να υποστηρίζει την ενεργητική και συνεργατική προσφορά της γνώσης, διαμέσω της κοινωνικής διαπραγμάτευσης και όχι απλά την αναπαραγωγή της, να τροφοδοτεί πρωτοποριακούς τρόπους μάθησης κ.ά.

Στο μάθημα αυτό επιχειρείται μια συζήτηση για την Πολλαπλή Νοημοσύνη και την αξιοποίησή της στην Εκπαίδευση.