„A tudás kapuját mindenki előtt ki kell tárni" 

(H. Wilson)

KÖSZÖNTŐ!

 

Tisztelt Kollégák!  Kedves Tanárok!

 

Üdvözlünk mindenkit a pilot kurzusban, melyet azok számára terveztünk, akik szeretnék megismerni a „Hálózati tanulás” meghatározó elemeit, módszereit és eszközeit.  Azokat a tanár kollégákat is üdvözöljük, akik a diák kurzusokat mentorálják, és akiknek ezt a képzést  ajánlott elvégezni.

Minden tanár számára nyitott a kurzus, akik érdeklődnek a téma iránt és szeretnének többet megtudni a „Hálózati tanulásról” vagy az „E-portfólióról”.

 

E tanártovábbképzés alapvető célja, hogy felkészítse a szakképzésben tanító tanárokat arra, hogy a hagyományos tanárszerepük megváltoztatásával képesek legyenek, a diákokat mentorálni, az önálló tanulásuk útján egyénileg, kisebb csoportokban vezetni, segíteni céljaik elérése érdekében.

A képzés alapcélja mindezeken kívül, hogy megismerjék a szakképzésben oktatók/tanárok a tanítás-tanulásban Európa számos országában már kipróbált innovatív módszereket, és digitális eszközöket, kiemelten a hálózati tanulást, a tudásmegosztás előnyeit, az e-portfólió megoldások hasznát és alkalmazását.

 

Javaslatunk az, hogy az olvassák el valamennyi témával kapcsolatban a megadott szakirodalmat (ha jónak látják és van idejük, akkor az ajánlott további szakcikkeket is), majd oldják meg a feladatokat, ellenőrizve saját megszerzett tudásukat az egyes témákkal kapcsolatban.  Azoktól, akik korábban is olvastak, tanultak már e témákról, azt ajánljuk, hogy  a záró feladatot mindenképp készítsék el.

 

Amennyiben bármilyen probléma, kérdés van, bátran jelezzék, mindvégig segítjük a munkájukat. 

Akinek technikai jellegű kérdése, kérése van, forduljon a Moodle rendszer üzemeltetőjéhez (Hegedűs Helén, hegedush@szamalk-szalezi.hu), rövid időn belül számíthat segítségre.

 

Kedves Tanárok!

Kérjük, hogy legyenek aktívak a fórumokon is, rendszeresen indítunk tematikus kommunikációt, mely nagyon hasznos lehet mindannyiunk számára, hiszen ezzel nemcsak tudásunkat osztjuk meg, hanem tisztázzuk azokat a kérdéseket is, melyek e témával kapcsolatban foglalkoztatnak bennünket, vagy amelyek a gyakorlati alkalmazással válnak izgalmas, érdekessé.

 

KÖSZÖNJÜK AZ EGYÜTTMŰKÖDÉST!

Jó tanulást, eredményes felkészülést kívánok a VETIVER-CSAPAT nevében:

 

dr. Sediviné Balassa Ildikó

balassa@szamalk-szalézi.hu


„Az információs társadalom egyik kulcsfontosságú jellegzetessége, alapvető struktúrájának hálózati logikája, ami megmagyarázza a hálózati társadalom elvének használatát.”

(Castells, 2000)